Κάποιοι θεωρούν τον άνθρωπο

Κάποιοι θεωρούν τον άνθρωπο φτιαγμένο από λάσπη και ως εκ του τούτου γεννημένο για τα μικρά και τα ασήμαντα.. 

..Κάποιοι άλλοι αποδεικνύουν καθημερινά πως ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από αστρόσκονη και ως εκ του τούτου φτιαγμένος για τα μεγάλα. 

Ακριβώς κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του γεννήτορα του. 

Εσύ από τι πιστεύεις ότι είσαι φτιαγμένος;
Πόσο επηρεάζει τις καθημερινές πράξεις σου;

Related Posts